Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Berichten - joop schepers

Pagina's: 1 2 [3] 4
31
Arendsoog Algemeen / Re: geld
« Gepost op: 18 april 2012, 01:13:39 »
Hoi Anne, tuinman, Wim en esjendal,

In m'n onderzoekjes naar de Arendsoogserie probeer ik ook het geldstelsel onder de loupe te nemen.
Dit onderzoekje is echter nog niet of nauwelijks van de grond gekomen (zie onderstaande copie).

De opzet is om eerst zoveel mogelijk informatie uit de tekst te halen, dan om te zien of hier een consistente of onsamenhangende structuur in zit. He maakt me daarbij niet uit of het 't een of 't ander is. Ik wil gewoon zien hoe het zit.
Als ik dat gedaan heb wil ik kijken of het geldstelsel met andere verschijnselen in de serie in verband gebracht kan worden. Bijvoorbeeld, ik verzin hier gemakshalve even een voorbeeld: Het zou kunnen dat bij economische malaise er meer valsemunterij is dan in hoogconjunctuur. Ook zou het aantal bankovervallen bij malaise hoger kunnen zijn dan in hoogconjunctuur. enz. enz.

Nou ja, ook hier nog een lange weg te gaan.
Hoewel, zoals elder gezegd, ik er aan hekel aan heb om met halfprodukten tevoorschijn te komen, ga ik door tijdnood gedreven er toch steeds meer toe over om in ieder geval iets van m'n werkjes aan anderen mee te delen. Beter iets dan niets.

Vriendelijke groet,

Dag en doeii!! Jôôp.


COPIE:

Geldstelsel

Behoudens afrekeningen in het criminele circuit, waar kogels betaalmiddel zijn, wordt er betaald in dollars (papiergeld en muntspecieën). Hoewel dit nergens valt te lezen, zullen het Amerikaanse dollars zijn. Een bancair circuit ondersteunt de wat ingewikkeldere betalingen. Het criminele circuit ondersteunt op haar beurt het bancaire met onaangekondigde solvabiliteitscontroles.

Voorbeelden:

Arendsoog pakte het papier aan en las hardop: ‘Het leven van uw zoon is geen dollarcent waard als u zich niet aan dit advies houdt.’(43,2)
Dollars, dollarcenten (51,3)
Voorbeelden uit Dollardans in Cannon Field ???

Jôôp.

32
Vraag het aan de leden... / Re: eigen verhalen over arendsoog
« Gepost op: 17 april 2012, 16:09:05 »
hoi Anne,

ik heb zojuist je eigen verhaal gedownload.
ga er op m'n gemak naar kijken.

het lijkt me niet zo raar dat het je eigen interpretatie is. eigen interpretatie speelt m.i. al bij lezing van een boek door 2 verschillende lezers. zelfs heb ik me er op 'betrapt' dat ik bij 2de lezing van een boek, een aantal jaren na 1ste lezing, anders tegen het gebodene aan kan kijken, oftewel, dan een andere interpretatie kan hebben.
om dit terug te koppelen naar m'n onderzoekjes, ik probeer m'n interpretatie in ieder geval te baseren op duidelijk in de tekst waarneembare gegevens, tekstgedeeltes. daar lijkt me moeilijk omheen te komen. oftewel, minder langs-elkaar-heen-gepraat. van daaruit probeer ik dan verbanden te zoeken en/of redenaties op te zetten.

o.k., ik ben een langzame lezer, type herkauwer, je zult wel gespannen zij over m'n reactie, maar het kan even duren, ik moet Pauls scriptie ook nog uitlezen!.

leuk dat er zo'n schrijvers creativiteit is losgekomen rond Arendsoog. ikzelf ben niet zo'n schrijver, vond opstellen op school altijd een marteling, wist nooit iets te verzinnen (vergel. m'n opmeking "ook op eigen commando kan ik niet creatief zijn, sla ik dood". maar het is mooi om die ontketening van creativiteit te Zien.

vreemd genoeg vind ik het weer wel leuk om aan m'n werkjes' te werken/schrijven.

grappig ook dat je met Wim en Paul emailt, ze zitten allebei goed in Arendsoog, Paul ook in Biggles, hebben m.i. enthousiaste, zinnige inbreng.


dagendoeii!! Jôôp.33
Vraag het aan de leden... / Re: eigen verhalen over arendsoog
« Gepost op: 17 april 2012, 02:00:52 »
Hoi Anne en Wim,

Ik sla de boven dit 'antwoord kadertje' staande waarschuwing "Er is al ten minste 120 dagen geen niew bericht geplaatst in dit topic. Tenzij je zeker weet dat je hier wilt reageren, overweeg je beter om een nieuw topic aan te maken." zeker niet in de wind.

Daarbij overweeg ik echter dat als het huidige topic weinig bezocht wordt, dit waarschijnliojk niet anders zal zijn bij een nieuw topic waar ik op het huidige inga.
Volgens deze vluchtige overweging kan ik dus beter hier aanschuiven.
Wat ik aan wil reiken is een andere invalshoek.

Ooit heb ik er over nagedacht hoe het testamentaire verbod op voortzetting van de serie in overeenstemming gebracht kon worden met meer Arendsoog leesgenot. Een oplossing leek te liggen in parodieëring. Daar ben ik niet ver mee gekomen. Het is een verrekt lastige kunst. Je moet als het ware 'underacten', op onderkoelde wijze ironische effecten inbrengen. Nu lukt me dat soms wel, maar eigenlijk alleen als ik spontane opwellingen heb. Op commando, ook, in dit geval, op eigen commando, lukt het me niet, dan sla ik dicht. Dan wordt wat ik op papier krijg te gewilde/gemaake grappigheid. Kortom, geen lol aan.

 Maar misschien liggen hier mogelijkheden voor anderen.

Groet,

Dagendoeii!! Jôôp

34
Vraag het aan de leden... / Re: toekomst Arendsoogserie
« Gepost op: 17 april 2012, 01:01:08 »
Hoi Anne,

Ja, misschien een eigen topic. m'n laatste 3 emails lijken me ook nogal aan de grote kant voor dit item.
ik had ze echter hier ingevoegd omdat ik "anders, namelijk ..." van die poll moest toelichten.

maar voor een eigen topic kan ik misschien beter een der kleinere onderzoekjes nemen, beter te behappen brokjes. ik moet me er even op beraden, het moet ook ruimte geven voor hanteerbare op- en aanmerkingen.

bijvoorbeeld alles over Witte Veder als 'kruidendokter'. dit dan weer in samenhang met anderen als kruidendokter - dat zijn er niet zoveel, een donkere vrouw ik dacht in kogels als losgeld - en i samenhang met de reguliere westerse medische benadering. tevens vanuit de vraagstelling wat de beide nowees Witte Veder als afloop van z'n kruidenbegandelingen gunnen: ze laten hem er altijd succes mee boeken.

op dit punt komt de samenhang van topic 'kruidendokter' met topic discrimnatie. iets waarvan de serie regelmatig wordt beticht, bij mij weten slechts op grond van het enkele feit dat Arendsoog Witte Veder wel eens boy noemt.

nu noem hij Lightfeet ook regelmatig boy. je kunt hier allerlei kanten op redeneren.
bijvoorbeeld:
Lightfeet wordt door het gebruik van boy 'omhoog' geprezen, want vergeleken met een mens. maar dit is een drogreden. want als deze mens Witte Veder is - diie ook boy wordt genoemd - en als Witte veder gediscrimeerd en gekleineerd wordt, dan kan Light6feet in de vergelijking met witte Veder niet 'omhoog' geprezen worden.
Omgekeerd kan Witte Veder in de vergelijking met Lightfeet moeilijk geschoffeerd worden, want Lightfeet, het schitterende dier, is een van Arendsoogs kostbaarste 'relaties'.
verder kun  je stellen dat sommige woorden afhankelijk van de gebruiker en gebruikssituatie tegengestelde betekenissen kunnen hebben of krijgen, al dan niet tegelijkertijd, naast elkaar.
een bekend historisch voorbeeld hiervan is 'maarschalk'. oorspronkelijk betende dit paardenknecht (mare = merrie = paard; schalk = knecht). niet bepald een baantje van hoogste aanzien in het leger. langzaam is de betekenis hiervan opgewaardeerd tot het hedendaagse 'maarschalk', een der hogere functies in een leger.
wie zegt dat in de arendsoog serie het woord boy niet in dit betekenis-vertakkingsproces zit? het lijkt me zeer wel mogelijk, mede gezien het feit dat Arendsoog bij herhaling Witte Veder redt met gevaar voor eigen leven, voor hem door het vuur gaat. oftewel, dat arendsoog hem hoog in het vaandel heeft.
nee, discriminatie lijkt me niet de teneur van de serie. ik zal hier alleen meer informatie uit de tekst voor moeten verzamelen. wel is er sprake van discriminatie door minder nadenkende lieden, meestal dan ook weer schurken. Arendsoog en de zijnen trekken hier echter onverdroten tegen ten strijde.

maar goed, er komt dus een punt waarop het onderzoekje nar kruidendokter dienstbaar wordt aan ander onderzoek.

dat zal ik dan in het topic 'kruidendokter' slechts aanstippen. de uitwerking daarvan is pas in dat andere onderzoek an de orde.

tjee, niet te geloven, als ik zo bezig ben tik ik er zo een pagina uit. alleen, ik wil het nogmaals benadrukken. alles wat ik beweer zal ik wel waar moeten maken op grond van aanwijzingen/informatie uit de tekst en redenaties die je daar op los kunt laten.

ik ga nu kappen, want met een beetje pech zijn dit teveel woorden om verzonden te kunnen worden.

dagendoeii!! Jôôp.

35
Vraag het aan de leden... / Re: toekomst Arendsoogserie
« Gepost op: 16 april 2012, 16:58:23 »
Hoi Anne, hierbij m'n mail deel 2,

Hoi Anne,

Kijkje in m’n onderzoekskeuken.

copyright J.J.M. Schepers, geboren 19-03-1946)

Hoofdstuk 8a. Behandeling van tijd. Cronologisch, kris-kras associatief (= stream of consciousness) en kris-kras niet-associatief.


[[[[[[ WAT HIER TUSSEN KLAMMEN STAAT UITWERKEN EN INPASSEN.

Er is een aantal manieren om tijdsverloop in verhalen te weven. Zo zijn er de chronologische volgorde en de ‘steam~of~consciousness’ volgorde.

Bij de chronologische volgorde wordt een ontwikkeling verteld met inachtneming van de volgorde waarin de verschillende onderdelen ervan zich hebben voorgedaan.
In het geval van meerdere gelijktijdige ontwikkelingen die met elkaar samenhangen of op elkaar ingrijpen worden deze ontwikkelingen eveneens in chronologische volgorde voorgeschoteld, met dien verstande dat zij regelmatig worden onderbroken om de draad van een der andere ontwikkelingen op te pakken.

Bij de stream~of~consciousness volgorde worden de onderdelen van een of meer ontwikkelingen waar een personage over nadenkt naar voren gebracht afhankelijk van de associaties die het personage ten aanzien van die onderdelen maakt. Dit houdt in dat de verhaallijn volgens de wetten der associaties meestal heen en weer springt tussen heden en verleden. Meestal, niet noodzakelijkerwijs altijd. Theoretisch is er het ondoorzichtige geval waarin associaties samenvallen met het chronologisch verloop. In dit geval zijn chronologie en stream~of~consciousness niet van elkaar te onderscheiden. Maar als dat zo is, hoe zijn dan gevallen van pure chronologie en samenvallende volgorden te onderscheiden? Oftewel, kun je ooit met zekerheid zeggen of een geval puur chronologisch is?

WAT HIER TUSSEN KLAMMEN STAAT UITWERKEN EN INPASSEN. ]]]]]]

Chronologisch. Bla, bla, bla.
Kris-kras niet associatief. Bla, bla, bla.

Kris-kras associatief.

Hoofdstuk 2 van `Arendsoog’ bevat een variant op de `stream of consciousness’ techniek. De gebeurtenissen worden hier weliswaar associatief gebracht, maar niet alleen vanuit de beleving van één personage, doch ook vanuit die van een ander en van de auctoriale verteller.

Opbouw van `Arendsoog’ hoofdstuk 2:

1.   Eerst is er een gesprek tussen Arendsoog en zijn moeder. Langs lijnen van wederzijds gevoede associaties bespreken zij de gevaren verbonden aan Arendsoogs optreden als misdaadbestrijder.
2.   Dan dient kleine Ann zich aan. Plagerijtjes tussen zus en grote broer halen de spanning uit de lucht.
3.   Ten slotte haakt de verteller in, die heen en weer vlindert in de tijd met een beschrijving van het Arendsnest en flarden voorgeschiedenis.

Ad 1. Het gesprek tussen Arendsoog en zijn moeder.

Arendsoogs moeder lucht haar bezorgdheid over zijn gevaarlijke activiteiten (van “Mijn jongen …”           tot “Moeder, …”).
Dit betreft het verleden vanaf drie jaar geleden en het heden.

Arendsoog noemt zijn taakstelling en de aanleiding daartoe (van “Moeder, …” tot “Mijn kind, …”).
      Betreft het verleden vanaf drie jaar gelden, heden en toekomst.

“Mijn kind,” de stem van de vrouw beefde, “ik heb me al zo dikwijls afgevraagd, of geen enkele                     
wraakgedachte . . . “
      Betreft het verleden vanaf drie jaar geleden.

Arendsoog ontkent uit wraak te handelen en gehandeld te hebben. Hij voegt er aan toe dat de               
moordenaar van zijn vader nog vrij rondloopt. (van “Geen enkele, moeder!” tot “Fred Moulders …”).
      Betreft verleden en heden.

Arendsoogs moeder uit haar angst voor de dodelijke haat van Moulders (van “Fred moulders …” tot ën met “je zusje en ik …’).
Betreft verleden, heden en toekomst.

Arendsoog beschrijft de situatie vlak na de moord op zijn vader (van “Ja moeder, …” tot en met “de nog rokende buks in de hand . . .”).
Betreft een kort moment drie jaar geleden.

Arendsoogs moeder verklaart “de nog rokende buks”: “Ik moest onze kleine Ann toch verdedigen.”
Betreft drie jaar geleden.

“Zie, moeder,” Arendsoog ging vlak voor haar staan, “dat beeld is me steeds bijgebleven.”
Betreft het verleden vanaf drie jaar geleden, doorlopend in het heden.

“En nu is het alleen mijn bedoeling, te voorkomen, dat het anderen zo gaat.”
Betreft Arendsoogs reactie op de moord op zijn vader, waarschijnlijk van kort na die moord doorlopend in het heden.

“Ja maar, jongen, je eigen veiligheid . . .”
Betreft het heden.

“Ik heb me in dienst van de mensheid gesteld, moeder ! Als ik val, zal het zijn in de wetenschap, dat ik mijn plicht heb gedaan !”
Betreft  het verleden vanaf ongeveer drie jaar geleden, doorlopend in het heden.

Ad 2. Comic relief met kleine Ann.

Afgezien van “Je bent haast nooit thuis, … “ speelt het verhaal van “Op dit ogenblik …” tot “De blokhut …” in het heden.
Betreft dus heden > verleden > heden.

Ad 3. J. Nowee haakt in.

Van “De blokhut …” tot “Meermalen had Bob, alias Arendsoog …” geeft J. Nowee een beschrijving van het Arendsnest.
Betreft het heden.

Van “Meermalen had Bob, alias Arendsoog … “tot “Als kleine jongen toch leerde hij het paardrijden” speelt het verhaal in het verleden, en wel vanaf de moord op Arendsoogs vader.
Betreft verleden vanaf drie jaar geleden.

Van “Als kleine jongen toch leerde hij het paardrijden” tot en met “Tot een vreselijk voorval hun geluk kwam verstoren ”volgt een verklaring van Arendsoogs voortreffelijke rijkunst. Deze verklaring is geplaatst tussen Arendsoog “als kleine jongen” en de moord op zijn vader. Ten tijde van de moord was Arendsoog 16 jaar. Uitgaande van “als kleine jongen” = “als zesjarige”, gaat het hier om een periode van tien jaar voorafgaande aan de moord.
Betreft dus het verleden van 13 tot drie jaar geleden.

TO BE CONTINUED.

De associatieve sprongen in de tijd zien er dus als volgt uit:

De aandacht verspringt van
1.   de afgelopen drie jaar naar
2.   het verleden vanaf drie jaar geleden, doorlopend via het heden naar de toekomst, terug naar
3.   het verleden vanaf drie jaar geleden, vanwaar naar
4.   verleden, heden en toekomst, vanwaar opnieuw naar
5.   verleden, heden en toekomst, vanwaar naar
6.   een kort moment in het verleden, drie jaar geleden, vanwaar opnieuw naar
7.   dezelfde situatie drie jaar geleden, vanwaar naar
8.   heden > verleden > heden, vanwaar naar
9.   het heden, vanwaar naar
10.   het verleden vanaf drie jaar geleden, vanwaar naar
11.   het verleden vanaf 13 jaar geleden tot drie jaar geleden, vanwaar naar
12.   TO BE CONTINUED.


Vergelijk ‘treatment of time’ bij Joseph Conrad en James Joyce. Bij Joyce is de stream of consciousness een erkend literaire techniek dan wel eigenschap. Bij het verondersteld volstrekt onliteraire gehalte van ‘Arendsoog’ is dit uiteraard geen literaire eigenschap. Wie er om maalt mag het zeggen.

[[[[[[ WAT HIER TUSSEN KLAMMEN STAAT MOET NADER WORDEN INGEPAST.

Schrikeffect versterkt door bijgeloof en gevolgd door een terreurdaad.

Zowel in ‘De geest van de eenzame wolf’ als in ‘Het blaffende zand’ is sprake van een schrikeffect versterkt door bijgeloof en gevolgd door een terreurdaad.

In ‘De geest van de eenzame wolf’ verscheurt eerst een ijzingwekkend hondengehuil de stilte. De plaatselijke Indianen schrijven dit toe aan de boze geest der [sic? des? van de?] eenzame wolf. De daarop volgende misdaad wordt eveneens aan die geest toegeschreven.
In ‘Het blaffende zand’ weerklinkt eerst een onheilspellend gerommel dat overgaat in angstaanjagend hondengeblaf. De plaatselijke bevolking schrijft dit toe aan de geest van een oude heks. Ook de daarop volgende terreurdaden worden in dit licht bezien.

Verdeel en heers ~ Divide et impera.

Verdeel en heers. Dit in ‘Het veeland in gevaar’ bij de naam genoemde principe komt in de verschillende avonturen van Arendsoog voor in verschillende soorten en maten.


`Arendsoog en de man zonder verleden’, deel 51.
Een thematisch punt: Geheugenverlies door klappen en/of een flinke smakkerd komt ook voor in `Het raadsel van de C-ranch’. Terwijl Arendsoog in deel 32 volledig op de hoogte blijkt te zijn van dit verschijnsel en de behandeling ervan, worden deze in deel 51 deze toegelicht door dokter Harrison. Arendsoog laat dan niet merken dat hij van een en ander op de hoogte is en al eerder met dit bijltje heeft gehakt. Kan. Maar dan “In het uur dat volgde … nam onze vriend de kans waar om iets meer te leren over geheugenverlies en over de manier, waarop men iemand die daaraan leed kon helpen.” (51,4) Kan nog steeds.

Het is interessant om te zien hoe J. en P. Nowee de inzichten in de werking van het geheugen toepassen in hun opbouw van het lezersgeheugen. Ligt dat in het verlengde der inzichten inzake gerheugenverlies en –herkrijging?

Groet Jôôp.

36
Vraag het aan de leden... / Re: toekomst Arendsoogserie
« Gepost op: 16 april 2012, 16:55:35 »
Hoi Anne, mail 1,

Bedankt voor je reactie.
Ik was net al begonnen je te antwoorden, deed even een uitstapje naar een ander bestand, en kon toen niet meer terug in m'n reactie komen. die zal wel ergens op de site zweven/zwerven.

als je het goed vind vergeet ik even de hoofdletters. iedere keer die dingen intypen leidt me af van wat ik zeggen wil.

ja, ik denk dat er een ontwikkeling in Witte Veders taalgebruik zit. maar het enkele feit dat k het denk bewijst natuurlijk niets. het sluit wel aan bij het algemeen aanvaarde idee dat taal verandert. alleen, wat is de verandersnelheid? zon 60 tot 80 jaar? en geldt die snelheid voor alle onderdelen van een taal?

ik probeer daar in Witte Vedersgeval achter te komen door al z'n opmerkingen per boek over te typen. door tijdnood moet ik er een hulpmiddel ingooien. ik probeer een representatieve steekproef te nemen, te weten de delen 1-2-3-4-5, 17-18-19, keerpunt 20, 21-22-23, 58-59-60-61-62-63.
ik moet me wel beperken want anders krijg ik m'n totaal pakket aan onderzoekjes niet af, áls ik die al af krijg. mocht ik echter naderhand tijd over hebben, dan kan ik altijd op zoek gaan naar tegenvoorbeelden in de niet onderzochte delen. op grond daarvan kan ik dan m'n stellingen herzien.

o.k.
in de betreffende delen kijk ik of er een ontwikkeling is in Witte Veders gebruik van bijv. naamvallen, werkwoordstijden, voegwoorden, voornaamwoorden, 'losse' gelegenheidswoorden (Ik herinner me dat er af en toe een 'moeilijk woord valt dat alleen i die stuatie in de serie voorkomt - zo'n woord herhaalt W.V. dan, gebruikt het in dat gesprek, maar verder nooit meer. op zich een zeer normale gang van zaken, ook voor autochtone taalgebruikers).

maar goed, dit is nog slechts onderzoek naar de taalverwerving van Witte Veder over  grofweg de periode 1920-2000, daarbij moet ik dus m'n stelling waarmaken dat de ontwikkeling van zijn verwerving de ontwikkeling van het Nederlands uit die periode volgt. bij tegenbewijs volgen uiteraard tegengestelde of gewijzigde conclusies.

vervolgens moet ik dan kijken of de ontwikkeling van Witte veders Nederlands bij Paul Nowee tevens de ontwikkeling ervan bij Jan Nowee in verneld tempo doorloopt om daarna gelijke tred te houden met de verdere ontwikkeling van het algemeen gebruikelijke Nederlands, en er ets - maar wat? - aan toe te voegen. Die versnelde herhaling interfereert to op zekere hoogte trouwens met de natuurlijke voortgan van dat algemeen gebruikelijke nederlands.

wat je andere vraag betreft, ja, ik wil iedereen wel graag op de hoogte houden, maar ik kom niet graag met onvolledig, onaf onderzoek. terwijl ik dit zeg, besef ik dat ik het - noodgedwongen, uit tijdnood - toch ook weer wel doe. onder het motto Beter iets dan niets. maar eigernlijk is dat niet wat ik wil. ik wil niet meedoen met mensen die maar wat roepen en schreeuwen,, hun kreten voor waar aan de man proberen te brengen zonder ook maar iets te onderbouwen. ik hou wel van flauwe kul om de kulen kolder, dat is een hobby van me. maar als je met srieus bedoelde opmerkingen kom, dan vind ik dat je die moet onderbouwen.
zoals die opmerking over klukkluk-taal waar ik het over had. die verraadt mij op geen enkele wijze dat hier ook maar enig zinnig onderzoek aan vooraf is gegaan. daarbij werd di met en aplomb gedebiteerd waar je eng van werd. ik zou hier man en paard moeten noemen, maar door dat niet te doen blijft iedereen buiten schot en ben ik van een naar gesprek af. o.k., m'n werkje is daardoor op dat punt niet wetenschappelijk te noemen, ik zou de bron moeten vermelden. maar ik heb geen zin 'to waste time on barren territory' zoals mr. Boggis het in een van roald dahls raak getypeerde verhaaltjes zo mooi zegt. mijn bronverzwijging mag daarom als onwetebnschappelijk worden aangemerkt, ik denk dat wat ik in de tijdwinst der niet gevoerde charlatan gesprekken tot stand kan brengen dit nadeel ruimschoots vergoedt. maar dit terzijde.

ik wil m'n uitspraken dus op controleerbare informatie baseren.

maar misschien kan ik hierbij/hieronder een enigszins gevorderd onderdeeltje meemailen. iets over de behandeling van het tijdsverloop in de serie, chronologiscg versus associatief (je weet weet wel, stream of consciousness volgorde).

dagendoeii!! Jôôp.

Kijkje in m’n onderzoekskeuken. Zie wegens teveel woorden per mail de volgende mail.

37
Vraag het aan de leden... / Re: toekomst Arendsoogserie
« Gepost op: 16 april 2012, 02:19:27 »
Anders, namelijk:

Een opleving, enerzijds door het aanstekelijke leesplezier van prinses Amalia, anderzijds, naar ik hoop, door 2 werkjes waar ik mee bezig ben.

Het klinkt misschien aanmatigend - echter, het feit dat ik er al zo lang mee bezig ben stemt juist tot bescheidenheid -, ik werk aan een cursusje Nederlands voor buitenlanders + binnenlanders. Ook ben ik bezig met een aantal onderzoekjes naar de Arendsoog serie + hun onderlinge samenhang. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen de titel naar tevredenheid `Oog voor Arendsoog`. Een zo'n onderzoekje betreft het taalgebruik in Arendsoog, een ander betreft de vraag of Arendsoog literatuur is.

Helaas, zoals gezegd, het zijn nogal tijdrovende bezigheden. Hoe kunnen deze bijdragen aan een opleing van de belangstelling in Arendsoog?
Allereerst gaat het erom of ik een lezerspubliek aanspreek.
Zo nee, dan houdt alles op.

Zo ja, dan is er het volgende.
In m'n cursusje Nederlands wil ik voorbeeldzinnen uit de Arendsoog serie gebruiken. En dan wel zo dat de lezers nieuwsgierig worden naar de inhoudelijke kant van de serie.
Voorts wil ik het literatuur onderzoekje zodanig opzetten, dat het bij 's lezers belangstelling aanwakkert of wakker roept.

Nogmaals, dit moge aanmatigend klinken, ik weet totaal niet of het aan zal slaan, maar ik heb er so wie so lol in om deze werkjes te doen. Ik ga er domweg mee door, ook als ik zou weten dat er geen markt voor was. Het zijn namelijk belangstellingsgebieden waar ik voor me zelf meer helderheid in wil krijgen.
Eigenlijk staat het streven om de handel eventueel op de markt te brengen op het tweede plan. Wel zou ik zou graag zien dat het voor anderen een waarde heeft, maar zo niet, dan nog doe ik het.

Groet,

Joop Schepers.

P.s. Wat het taalgebruik in de serie betreft, meen ik ontdekt te hebben dat zowel de taal van J. als van P. Nowee in grote lijnen de ontwikkeling van het Nederlands vanaf, voor het gemak, 1920 tot 2000 weerspiegelt.
Een van de verschijnselen waar ik dit op baseer is de ontwikkeling van het gebruik van naamvallen. dit gebruik neemt langzaam af. niet alleen in de beschrijvende en bespiegelende tekst waar Jan en Paul aan het woord zijn, maar ook in de woorden die ze hun karakters in de mond leggen of in gedachten geven.
Een frappant voorbeeld is hier Witte Veders taal. Ergens in deel 1 zegt hij bijvoorbeeld nog "Hij één onzer?" Naderhand neemt dit dit taalgebruik bij hem ras af.
(Noot1 .
Als je hierbij in aanmerking neemt dat het gebruik van bijvoorbeeld voltooide werkwoordsvormen/-constructies toeneemt, ligt het niet bepaald voor de hand om - zoals ik ergens las - van klukkluk-taal te spreken. De Nowees hebben er de 2 contraire bewegingen in aangebracht van iemand die een taal in toenemede mate gaat beheersen, waardoor hij enerzijds vaardige4r wordt en anderzijds vaardigheden afstoot, in overeenstemming met de algemen ontwikkeling van die taal.
Noot 2.
Het is zeer interessant om hierbij iets gedetailleerder stil te staan.
Er is een betrekkelijk nieuwe stroming in de taalwetenschap, de evolutionaire linguistiek. Deze tak van taalkunde probeert verbanden te ontdekken tussen de evolutie van de menselijke soort en haar taalontwikkeling.
Nu is er een evolutionairetheorie die je hiermee in verband kan brengen. Deze theorie zegt (met de 'duurdere' woorden "de ontogenese is een herhaling van de phylogenese') dat de ontwikkeling van een nieuwgeborene van een soort in versneld tempo de voorgaande stadia van die soort doorloopt om er vervolgens een (al is het maar minimaal) stukje aan toe te voegen.
Door de ongebruikelijke woordenvloed kun je hier enigszins uit het lood worden geslagen. Het is echter niet veel anders dan het verschijnsel dat, bij gelijke gechiktheid voor een vak, een goede leerling altijd verder komt dan zijn leraar. immers, deze leerling zal in kortere tijd hoogwaardige kennis en vaardigheden tot zicch kunnen nem,en. daarna heeft hij meer tijd om deze kennis, vaardigheden en inzichten te verfijnen.
Als je dit nu betrekt op niet alleen het taalgebruik maar ook de verhaaltrant van Jan en Paul Nowee, dan komt hieruit zeer waarschijnlijk naar voren dat Paul in woordgebruik en zinsbouwen etc. alsook in aandachtaspunten als natuurbeschrijvingen en geluids- en gezichtsindrukken, in versneld tempo de stadia van zijn vaders taal en verhaaltant doorloopt om er tenslotte enkele eigen kenmerken aan toe te voegen.

Zo is de eerste plotstructuur van Paul in "De Goudkoorts" in al zijn grilligheid een echo van de plotwendingen in Arendsoog deel 1. langzaam verandert de grilligheid, zoals ook bij Jan het geval was. wat precies de tovoeging van Paul was heb ik nog niet scherp.
Op het punt van natuurbeschrijvingen,  bij Jan zijn die voornasmelijk puur functioneel in de ontwikkeling van de verhaallijn. ook al zij  ze op het poetische af zoals het relaas van hoe de jongens in slaap werden gesoest door het lome zomerse weer in "De Mosquitovallei".
Bij Paul zij deze beschrijvingen aanvankelijk ook puur functioneel aan de verhaallijn gebonden, doch later ook steeds meer op een symbolisch niveau, als ondersteuning van de sfeer van het verhaal.
Bij Jan overheersebn geluidsindrukken. Paul heeft die ook wel, doch veel minderruim gesorteerd, terwijl bij hem gezichtsindrukken - in samenhanmg met nastuurbeschrijvingen - steeds meer overheersen. Om een indruk te geven van hoe ik het probeer te doen, tref je onderaan een stukje uit ´Fauna´aan.
Je kunt dus zeggen dat de Arendsoog serie / bedoeld of onbedoel / een afspiegeling is van de evolutionaire theorie ´de ontogenese is een herhaling van de phylogenese´. Dit moet echter nog wel iets degelijker worden onderbouwd dan ik het hier doe. Leidt m´n uiteindelijke onderzoek tot andere conclusies, geen probleem. Voorlopig ziet het er wat mij betreft uit zoals hier beschreven.

bij alles wat ik tot nu toe heb beweerd, geldt helaas dat ik dit weliswaar baseer op wat ik meen te hebben waargenomen toen ik de boeken las, maar dat ik de feitelijke gegevens van nog lang niet alle delen volledig heb verzameld.
M'n stellingen gelden dus binnen de beperking dat ik alles nog nader moet onderzoeken. echter, binnen m'n huidige gegevens wen herinneringen, zullen het ongeveer m'n conclusies worden.

Mensen, ik moet het hierbij laten, ik heb een indruk proberen te geven van de gronden waarop ik gematigd optimistisch ben over d toekomst van de Arendsoog serie.

Nogmaals met groet,

Joop Schepers.


Fauna in het bijzonder. Paarden

2a. Paarden in het algemeen

Aan paarden geen tekort. Hoefslag, hoefgetrappel en hoefgekletter alom. Ruiters rijden af en aan. Op vele wijzen stijgen zij op en af. Met wisselende snelheid volgen zij hun pad. Niet altijd even diervriendelijk.

Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Cavaleria rusticana.

De serie heeft haar eigen cavaleria rusticana: hoefgetrappel, wild hoefgetrappel, kletterende hoeven, hoefgekletter, scherpe hoefslag, donderende hoefslagen, eentonig tokketok! tokketok!

Deze en andere vertrouwde geluiden zijn op tweeërlei wijze in de vertelling verweven.
Enerzijds verklanken zij het landschap en toveren het voor ogen. Zo verklankt hoefgekletter rotsgrond, tokketok! tokketok! bos- zand- en weidegrond, hoefgetrappel rots-, bos-, zand- en weidegrond. Daarbij laten tokketok! tokketok! en hoefgetrappel ruimte voor eigen invulling en fantasie, niet per sé gebonden aan logica en alledaagse werkelijkheid.
Anderzijds voeren zij de spanning op. Er komen ruiters! Vriend of vijand? Redding of gevaar? Wurgende momenten waarin belanghebbenden misschien nog net hun voorbereidingen kunnen treffen.

Na een poos hield het hoefgetrappel voor hem plotseling op, en hij begreep, dat de ruiters waren afgestegen. (1,9).
Na verloop van tijd hield plotseling het hoefgetrappel voor hem op en hij begreep, dat ze stilgehouden hadden. (3,22).
En toen het zich verwijderende hoefgetrappel aangaf, dat … . (4,15).
Eentonig klonk het tokketok! tokketok! van de hoeven op de zachte grond … . (1,11).

Bijdragen aan de Cavaleria Rusticana in ‘Good Luck, Arendsoog’.
…, want anders zouden zijn scherpe oren ongetwijfeld het geluid hebben opgevangen dat de paardehoeven op de grond maakten! (29,8)
In de verte klonk de zwakke hoefslag van een aantal paarden, dat zich van de vallei verwijderde. (29,8)
Van buiten klonk het geluid van paardehoeven, dat snel naderbij kwam. (29,9)
Het zich snel verwijderende geluid van paardehoeven (29,10)
Het geluid, dat de paardehoeven van hun achtervolgers op de harde rotsgrond maakten, was nu duidelijk hoorbaar … (29,10)
Het geluid van hun achtervolgers kwam niet dichterbij, maar zakte evenmin af. (29,10)
Het geluid van de paardehoeven stierf weg en er daalde een onwerkelijke stilte over het dal. (29,10)
Heel zwak drong het geluid van paardehoeven tot hen door. (29,10)

Joop Schepers.

38
Nederlandse Arendsoogboeken / Re: Arendsoogs voorman
« Gepost op: 23 november 2010, 01:37:24 »
Citaat

Hallo Peter,

Ik bedoelde inderdaad vader en zoon Cleveridge in Good Luck Arendsoog.
Ik heb dat deel er net even op na geslagen, maar die koets was foetsie, d.w.z., die staat waarschijnlijk in een ander deel.
Ik zou zo 1, 2, 3 alleen niet weten in welk. Maar ik ga er vanuit dat ik er vanzelf wel weer een keer tegenaan loop. Als ik het acuut wil weten moet ik alle laatste hoofdstukken "even" doorlezen.


Ik had het ook over een oude huishoudster. Je zei dat het een kookster was. Ik ben in Arendsoog 1, hfdstk 2 gedoken.

Daar staat over de ranch wat jij ook zegt:
"Op een goede keer werd in alle stilte de ranch, die voor een aardige prijs verkocht was, verlaten en betrok de familie de hierboven genoemde blokhut."
Maar als dat zo is, dan kun je hier toch zeggen dat Mrs Stanhope, Arendsoog en Ann de ranch hadden geërfd?
En dat sluit dan toch weer aan bij Arendsoogs latere aankoop van een nieuwe ranch waarmee hij de lijn van z'n vader voortzet?

Verder staat er in Arendsoog 1, hfdstk 2 inderdaad geen oude huishoudster, maar gaat het over een oude dienstbode. Het woord kookster zie ik in mijn drukken (6de, 7de, 20ste en 32ste) niet staan. Maar misschien heb ik er verderop in die boeken overheen gelezen of komt het in andere drukken voor.

Het is los van de Arendsoog serie interessant om op te merken hoe je geheugen kennelijk indrukken kan vervormen. Ik liep echt rond met het idee dat ik "oude huishoudster" had gelezen. Maar het was tot 4x toe "oude dienstbode".

Geheugenvervorming komt dus ook voor t.a.v. die door Arendsoog geleende koets (of wagen?).

Peter, ik hoor van je,

Dag en doeii!! Jôôp Schepers.
39
Nederlandse Arendsoogboeken / Re: Arendsoogs voorman
« Gepost op: 22 november 2010, 00:06:05 »
Hallo Peter en Wim,

Peter, eerst ook even welkom op het forum.

Je vraag over Jim, de oude trouwe voorman, deed me denken aan de huishoudster die in deel 1 meeverhuisde naar het Arendsnest.
J. Nowee vermeldt haar dacht ik maar 1 keer, daarna horen we niets meer over haar.

Dit verbaast mij omdat bij mijn weten J. (en P.) Nowee altijd alle verhaallijntjes afhandelen. Ze laten iemand niet zomaar weg uit de verhalen. Al is het maar, na bijvoorbeeld een schietpartij, door te vermelden hoeveel doden er waren gevallen.

Het geval van de hiushoudster heeft iets raadselachtigs. Ze is er naamloos, stil en betrouwbaar, doch alleen voor de duur van haar vermeldig. Het is alsof ze zo oud en stoffig was dat ze ongemerkt in het stof dat ze veegde is opgegaan.

Wat ik net zei over alle verhaallijntjes in de gaten houden en niet slordig laten bungelen heeft me eens, ik weet niet meer in welk deel, het gaat over een zoon die samen met Arendsoog in een geleende koets naar z'n neergeschoten vader (een bankier?) gaat, het heeft me eens zo'n 20 bladzijden in verbazing gehouden. Arendsoog [of iemand anders?] parkeerde die koets voor het huis waar de vader lag neergeschoten, de zoon legt z'n vete met z'n vader bij, het verhaal loopt op hoofdlijnen door. Maar waar was die koets gebleven?

Pas in het laatste hoofdstuk verontschuldigt Arendsoog zich tegen de uitlener van de koets dat hij die niet tijdig heeft kunnen terugbrengen.
Het ontlokte me een zucht van verlichting, het lijntje was gered.

Dit alles heeft weinig te maken met je vraag over Jim, behalve dat het bij me op kwam n.a.v. die vraag. Het is een ander spoor, maar ik vind het geinig om even te vermelden.

Dag en doeii!! Jôôp Schepers.40
Deel 1 t/m 20 / Re: Drukgeschiedenis Deel 15: Arendsoog in geheime dienst
« Gepost op: 12 augustus 2010, 00:48:20 »
Hoi Wim,

Ik ben toch nog even op die beste Arendsoogverkiezing gaan kijken. Heb gewoon intuďtief m'n huidige voorkeuren ingevuld. Was leuk om te doen, je hebt het leuk opgezet.

Ook geinig dat je na afloop kunt zien hoe je keus ligt ten opzichte van de al eerder uitgebrachte stemmen.


Dagendoeii!! Jôôp.

41
Deel 1 t/m 20 / Re: Drukgeschiedenis Deel 15: Arendsoog in geheime dienst
« Gepost op: 12 augustus 2010, 00:24:42 »
Hoi Wim,

Bedankt voor je reactie.
Ik ben net even op de Beste Arendsoog Verkiezing 2010 geweest om m'n stem uit te brengen, maar ik ontdekte dat ik het niet goed weet.

Er zijn Arendsoogboeken waaraan ik om de (in mijn ogen) typische Arendsoogsfeer meteen moet denken, zoals, ik kort het even af, de Blauwe Bergen, Rio Malo, Eenzame Wolf. Maar er zijn ook andere die ik razend spannend vind, zoals Sam Peone Bridge, Verdwenen Cowboys, Geen Alibi.

Hierbij zij opgemerkt dat er in de loop der tijd ook een verschuiving in m'n reactie heeft plaatsgevonden. In m'n (nog) jongere jaren vond ik Toby Thomson een saai, juridisch ambtenaren verhaal. Tegenwoordig vind ik het een knap in elkaar gezet spannend verhaal, qua verhaallijn en misdadige sluwheid vet goed gegschreven.

Verder zijn er ook fragmenten die ik heel erg goed vind. bijvoorbeeld, het is stom, maar ik weet uit m'n hoofd niet precies in welk deel, ik dacht 1, waar Ann gegijzeld was en arendsoog haar uitlegt wat gijzelen is.

Arendsoog (ik verzin even hoe het ongeveer is) "Kijk Ann, er zijn slechte mensen die iets van anderen willen hebben. Dat proberen ze dan van die anderen af te dwingen door het dierbaarste van ze te pakken, te ontvoeren."
Arendsoog keek Ann even aan. In haar ogen blonken tranen.


Dit vind ik een ongelooflijk ontroerend moment, waar in dat ene zinnetje "I haar ogen blonken tranen" ongelooflijk veel samengebald wordt gezegd.

Wie zei daar dat de Nowee's niet konden schrijven? Doe het eens na, geef in 5 woorden eens de diep doorleefde essentie van een menselijke verhouding aan.

Trouwens, die situatie waarin Arendsoog z'n moeder aantreft nadat die intens vieze schurk Smoulders z'n vader heeft vermoord, z'n moeder met 'de nog rokende buks' in haar hand.
Die woorden, 'de nog rokenmde buks' zijn voor mij het symbool van de hele serie. 'De nog rokende buks' symboliseert de inzet van Mw. Stanhope, de motivatie van Arendsoog (later aangevuld met z'n drang om raadsels op te lossen), het saamhorigheidsgevoel "We gaan er voor, met z'n allen voor z'n allen, met inzet van al onze krachten naar het nodig is".
Het zou me dan ook niks verbazen als "De nog rokende buks" de titel van het jubileumboek zou zijn.

Doordat ik niet echt een lievelings Arendsoogboek heb, wil ik afzien van stemming. in plaats daarvan dit berichtje.

Wim, ik moet het hier even bij laten, heb er op mijn manier alweer een zware dag op zitten, de voorbeelden wellen niet meer vrijelijk naar de oppervlakte.

Dagendoeii!! Jôôp.


42
Deel 1 t/m 20 / Re: Drukgeschiedenis Deel 15: Arendsoog in geheime dienst
« Gepost op: 09 augustus 2010, 19:55:15 »
Hoi Wim,

Zo maar even een groet.
Vandaag kreeg ik van een vriend van me die al 64 jaar lang ongeveer 9 jaar ouder is dan ik de vierde druk van Arendsoog in geheime dienst.

Anton, zo heet hij, alias door mij Arendsoog genoemd, heeft het uiterlijk van een ervaren Westman op leeftijd. De wijdbeense cowboy loop, spijkerbroek neerhangend als chaperaho's, enigszins krom voorovergebogen houding van "we gaan er voor, met inspanning van al onze krachten, tot het uiterste', en, eervolle vermelding, de menslievendheid de echte Arendsoog eigen.

Als uiting daarvan gaat hij altijd voor me op zoek naar Arendsogen. Maar dan zo dat niemand het hoeft te weten, hij wil geen applaus. Hij doet het als het ware in geheime dienst.

Thuisgekomen keek ik of je van die vierde druk nog gegevens nodig had, maar nee, je bent voorzien.

Ik laat op het ogenblik weinig van me horen. Ik had me ik geloof in mei aangemeld als lid om de Arendsoogsfeer van het forum op te snuiven en om wat prikkels te krijgen om m'n onderzoekjes naar de Arendsoog serie eens een keer af te ronden. Maar helaas, er zijn weer tal van spoedeisende dringende zaken die me er van af houden. Jammer maar helaas. Ik geef het echter niet op, het is veel te leuk, ik wil het een keer af maken.

Wim en wie dit leest,

Dag en doeii!! Jôôp.


43
Arendsoog Algemeen / Re: Belegeringen
« Gepost op: 13 juni 2010, 20:36:02 »
Hallo Wim, Jeroen en Jurgen,

Belegeringen in Arendsoog, een pakkende topic.

Bij onderstaand citaat [als het me gelukt is dat goed in te voegen] van Jurgen moest ik denken aan De strijd om de Half Moon Ranch in Het Veeland in gevaar, hfdstk XXI. Dat is technisch gezien misschien niet helemaal een belegering, maar ik vond het geweldig beklemmend beschreven, vol dreiging van een foute afloop, met slechts zicht op een zijden draadje als ontsnappingsroute.

Bij Jurgens verdeel~en~heers karakterisering moest ik ook aan het Veeland denken. In mijn herinnering wordt daar letterlijk gesproken over de verdeel~en~heers techniek. Ik kon het natuurlijk in m'n haast om dit hier kenbaar te maken nergens vinden. Wel trof ik op het eind van hfdstk XI een vrij verwijzing aan die aardig in de richting komt

Ene Bryan of Goffley of Rank zegt daar tegen de andere twee
"We moeten de twee partijen zodanig tegen elkaar in het harnas jagen, dat ze niet anders kunnen doen dan vechten."

Ik meen me echter een nog explicietere verwijzing te herinneren.

Wat ik verder een erg mooie, ontroerende verwijzing naar "de belangrijkste, hoewel niet echt beschreven belegering" vind, is de passage in het Veeland in hfdstk X, waarin een echo ligt van hfdstk II, het Arendsnest in Arendsoog.

"Even later verscheen Witte Veder.
"Jij naar huis gaan," zei hij. "Mij omgeving onderzoeken."
Arendsoog knikte, en rende naar het huis.
"Hallo!" riep hij al van verre.
"Hallo Bob!" kwam vrolijk de stem van Ann. "Alles veilig?"
"Ja hoor! Kom er maar uit!"
Toen ging de deur open en een kleine gedaante vloog Arendsoog in de armen. En in de deuropening stond daar Mrs. Stanhope, het geweer nog in de hand!
Opeens moest Arendsoog an vroeger denken, toen hij met de cowboys als jongen van een jaar of zestien van het land terugkwam.
Toen had hij zijn moeder ook zo aangetroffen, vechtend boven het lichaam van zijn vader, die door bendeleden was neergeschoten.
"U bent het nog niet verleerd, moeder," glimlachte hij.
Maar er was een brok in zijn keel. En het scheen, dat Mrs. Stanhope precies wist wat hij bedoelde. Want in haar ogen glinsterden tranen...
"Jullie kwamen juist bijtijds," zuchtte Ann. "Ze drongen zo akelig op, dat wij ons geen raad wisten."
Het Veeland, hfdstk X, Het Onverwachte.

Arendsoog "Ja moeder, wij kwamen nog maar juist bijtijds, om u te ontzetten! Ik zie u nog staan voor het schietgat in onze farm, bij vader, die daar op de grond lag, en ik weet het nog, dat het eerste, wat me opviel, was, u, onze zachte moeder, daar te zien met de nog rokende buks in de hand ..."
"Ik moest onze kleine Ann verdedigen," zei de moeder eenvoudig.
"Zie, moeder," Arendsoog ging vlak voor haar staan, "dat beeld is me steeds bijgebleven."
Arendsoog, hfdstk II Het Arendsnest.


Naast het onmiddellijk aangrijpende karakter van deze en andere gebeurtenissen, bouwt J. Nowee, evenals later P. Nowee, hiermee een algemeen geheugen op van de leidraden der serie, waarmee zij tevens bij de lezers een collectief Arendsoog~bewustzijn aanbrengen.Wat ik een mooie scene vindt is die in deel 58, waarin de zes bendes de S-ranch beschieten en Arendsoog zich juist bij de schurken meldt met de boodschap dat hij ze wel wil helpen. Om vervolgens een briljante "verdeel-en-heers"-strategie toe te passen.

En de belangrijkste (hoewel niet echt beschreven) belegering is natuurlijk die ene waarmee het allemaal begon, die belegering waarbij Robert James Stanhope, Arendsoogs vader, omkwam.

Jurgen

Ik was niet handig genoeg om het citaat beter te plaatsen. Ben al blij dat ik het er [als het goed is] hier ingekregen heb. Vanmiddag is het bij een bijdragetje aan de drukgeschiedenissen jammerlijk misklukt.

Mensen, houdt dit topic gaande,

Groet, Joop.

44
Drukgeschiedenissen / Re: Ontbrekende gegevens 'Drukgeschiedenissen'
« Gepost op: 13 juni 2010, 19:12:03 »
Hoi Wim,

Citaat

Ja, ik kan er niks op afdingen, de Arendsoog en de Duncan-dollars die ik heb is een vierde druk, gelamineerd, gebonden, geen stofomslag aanwezig, 38 titels voorin, op achterkant de korte inhoud, MB 1833.

Het is misschien ver gezocht, maar kan de druk verkeerd staan aangegeven? Komt dat voor? Hoewel, dan zouden er toch veel meer van dit soort rare gevallen moeten zijn.

Van ... alias Arendsoog zal ik uitkijken naar de halflinnen uitgave.

Groet, Joop.
45
Drukgeschiedenissen / Re: Ontbrekende gegevens 'Drukgeschiedenissen'
« Gepost op: 13 juni 2010, 12:24:05 »
Hoi Wim,

Hierbij de gegevens van delen die je nog van me tegoed had.


Tweemaal Arendsoog:

Druk: 9de

Uitgave: halflinnen, geen stofomslag aanwezig

Type band: nieuw rood

Titels voorin: 39

Achterkant: blanco


Tweemaal Arendsoog:

Druk: 10de

Uitgave: gelamineerd, gebonden, geen stofomslag aanwezig

Titels voorin: 42

Achterkant: Korte inhoud, MB, 1822Het Raadsel van de C-Ranch:

Druk: 3de

Uitgave: halflinnen, geen stofomslag aanwezig

Type band: nieuw groen

Titels voorin: 32

Achterkant: blancoDollardans in Cannon Field:

Druk: 6de

Uitgave: gelamineerd, gebonden, geen stofomslag aanwezig.

Titels voorin: 42

Achterkant: Korte inhoud, Wil je nog meer ..., MB 1830Arendsoog en de Duncan-dollars:

Druk: 4de

Uitgave: gelamineerd, gebonden, geen stofomslag aanwezig

Titels voorin: 38

Achterkant: Korte inhoud, MB 1833... alias Arendsoog!:

Druk: 5de

Uitgave: gelamineerd, gebonden, geen stofomslag aanwezig

Titels voorin: 40

Achterkant: korte inhoud, MB 1834


Wim, als je hierbij nog info mist, laat het me even weten.

Groet, Joop.Pagina's: 1 2 [3] 4